Hva vi gjør

Å vokse opp i krig betyr som oftest at barns grunnleggende behov blir fratatt dem:

- støttende og oppmuntrende miljøer

- muligheter til utdanning og jobb

- andre ressurser som fremmer positiv utvikling og helse.

Å oppleve væpnet konflikt i barne- og ungdomsårene utgjør en alvorlig psykisk helserisiko og er en alvorlig trussel mot barns naturlige utvikling.

Under væpnede konflikter nektes barn trygge omgivelser, utdanningsmuligheter og god ernæring. Ting som fremmer positiv utvikling og god helse.

Tilbake sitter barna med sårene av traumer og den følelsmessige smerten krigen har forårsaket. Det er lett å forstå hvorfor det å oppleve væpnet konflik i barne- og ungdomsårene påvirker barns psykiske helse og er en trussel mot resten av deres liv, selv lenge etter krigen er over. 

Gjennom flere tiårs arbeid med flykningsamfunn og befolkninger i konfliktsoner, vet teamet vårt godt at for at barn skal vokse og ha en sunn utvikling, selv i vanskelige omstendigheter, trenger de:

-et fellesskap å høre til

- næringsrik mat

- omsorg for sin emosjonelle og mentale tilstand

-tilgang til skole.

Vi søker å dekke disse fire behovene, slik at barn vil være bedre rustet til å få oppleve et sunt liv og kjærlig godhet, hvis krigen blir ferdig.

Powered by Cornerstone