Hvor vi jobber

Krigen i Ukraina har hatt en ekstremt ødeleggende effekt på de 7,5 millioner barna som bor i landet. Siden Russland invaderte Ukraina har millioner av barn sett sin verden bli totalt utslettet, hjemmene blitt ødelagt, skoler misbrukt og de voksne rundt dem desperate av frykt. Til nå har 5587 sivile blitt drept, av dem var 362 barn. Disse tallene er nok mye høyere, regner man med også i offisielle kanaler. Av dem som har overlevd er 17,3 millioner enten internt fordrevet eller har flyktet ut av Ukraina. Bak hvert eneste av disse tallene er det historier om familier og barn, besteforeldre og lærere, sykepleiere og naboer. Alle er uskyldige ofre for en fullstendig unødvendig krig.

Mens krigen fortsetter øker behovet for humanitær hjelp. Barn fortsetter å bli drept, såret og alvorlig traumatisert av den pågående volden rundt dem. 2,8 millioner av nasjonens barn er internflyktninger, som betyr at de er på flukt i eget land. Disse barna har behov for humanitær hjelp. I tillegg til å miste hjem og kjære lider de også av ødelagt infrastruktur. Skoler og sykehus er ødelagt. Barn som flykter fra krig og vold står i stor fare for å bli separert fra familien sin, misbrukt og utnyttet seksuelt eller bli ofre for menneskehandel.

Så kommer vi til langtidseffektene krigen har på barn. Dette er en krise som vokser i omfang og hast for hver dag som går. At mange fordrevne ukrainere er uten arbeid, i en midlertidig bosituasjon og en generelt ustabil livssituasjon gjør det vanskelig for foreldre og omsorgspersoner å møte barns primære behov. Derfor trenger barna umiddelbart trygghet, nærhet, beskyttelse og psykologisk omsorg. De og deres liv vil bli definert av krigen, risset inn som arr som forblir der resten av livet. Derfor haster det for oss å nå frem til barna i Ukraina nå. Vi må jobbe for å unngå en «tapt generasjon», en generasjon med barn som må ofre utdanning, vennskap, lidenskaper og drømmer. Hvis ikke blir de psykologiske arrene for dype til at vi kan hjelpe dem.

Barn er motstandsdyktige. Hvis vi når dem så rask som mulig, hjelper dem med å jobbe seg gjennom det de har opplevd og hjelpe med å bygge et sikkerhetsnett av voksne rundt dem, så tror vi at barna vil kunne takle tapene, lidelsen og følelsene sine. Kostnadene knyttet til uhelbredet psykologiske traumer er svært høy. Effekten er ikke bare knyttet til det psykiske, men også fysisk. Det er veldokumentert at å konstant leve under en høy grad av stress i lengre perioder kan endre både strukturen i hjernen og organsystemer.

En måte å møte de negative effektene av traumer er gjennom utdanning. Skoler sørger for sosiale nettverk for barn, bestående av likemenn, i tillegg til veiledning fra lærere og sunne rutiner som kan sørge for en slags normaltilstand i midten av alt kaoset. Dessverre rapporter FN at mer en 2000 av Ukraina sine 17 000 skoler har blitt rammet av krigens ødeleggelser. 221 av disse har blitt utslettet, totalt ødelagt. I tillegg brukes 3500 av landets skoler som baser for å huse de mange millionene som har måtte flykte fra hjemmene sine. Siden krigen startet har skadde og ødelagte skoler, samt frykten for russiske angrep har gjort det umulig for millioner av barn i Ukraina å gå på skolen.

Den sosiale og samfunnsmessige ødeleggelsen er umulig å måle. Tusen av familier har blitt revet fra hverandre ettersom fedre og sønner har blitt kalt inn til militærtjeneste eller drept, mødre og barn har flyktet, mens besteforeldre og andre slektninger har blitt etterlatt. Det rapporteres konstant om barn med mareritt og som utvikler utagerende og aggressiv oppførsel. Et ukjent antall barn har blitt foreldreløse eller separert fra foreldrene sine. det er også rapporter om barn som motvillig deporteres til Russland. Mange av disse barna kan være separert fra sine foreldre.

Den ødeleggelsen som krigen i Ukraina har påført barna i landet kan ikke ignoreres. Det er av den største betydning at verden tar tak i de presserende behovene for å styrke barna og de voksne som står dem nærmest. Vi har ikke råd til å tape en generasjon med ukrainske barn.

Barn er for verdifulle til å bli tapt. De er framtiden.

Powered by Cornerstone