Dette er Novi

Novi arbeider i krigsherjede samfunn der barn er fratatt det som trengs for å sikre positiv vekst og utvikling, som sikkerhet, utdanning og mat. Å vokse opp med krig tett på kroppen kan være ødeleggende og prege en resten av livet.

Grunnpilarer for god helse

Etter mange tiårs arbeid med flyktninger og barn i konfliktrammede områder vet vi godt hva som skal til for at barn skal trives under vanskelige omstendigheter og opprettholde et sunt liv:

fellesskap, emosjonell støtte, næringsrik mat og tilgang til utdanning. Alt vi gjør gjøres for å møte disse behovene.

Verktøyene våre er utviklet av landets fremste psykologer og er designet for å hjelpe barn og ungdom til å utvikle selvreguleringsferdigheter. Dette hjelper dem i å utvikle seg og vokse, etter å ha levd med krig tett på kroppen.

Det lange løp

Bærekraft er viktig for oss. Vi samarbeider med lokale organisasjoner og bygger partnerskap der vi sammen fokuserer på forebygging og hjelp av sårbare barn.

Vi har en vekststrategi som trener, veileder og støtter nye partnere til å trene andre igjen, slik at vi bygger en varig og stabil bærebjelke i de lokalsamfunnene vi tjener.

VERKTØYENE VÅRE:

Novi Life Kit

Vi utviklet Novi Life Kit for å hjelpe barn i områder preget av høye stressnivå. Disse ryggsekkene er lekorientert og fysiske, konkrete leker som fungerer som selvreguleringsverktøy kombinert med en terningbasert spillmekanisme skreddersys aktivitetene til barnas alder og sinnstilstand. I hver sekk følger det med et hefte som veileder barna i oppmersomhetsbasert, fysisk og interaktiv lek. Dette hjelper barn å lindre stress og bygge ferdigheter gjennom positive aktiviteter.

Helping Hands

Helping Hands er et gruppeopplegg som er orientert rundt lek. Målgruppen er unge i alderen 5-18 år. Målet er å ha et gøy, lære om følelser og regulering og få et språk for dette som man kan dele med foreldre. Programmet kan tilpasses spesielle behov og kan brukes i flere økter, med fokus på regulering, triggere, mestring og prosessering. Det kan også kombineres med «Tree of Life».

Tree of Life

Dette programmet tar en kreativ tilnærming for å jobbe med unge mennesker som har opplevd vanskeligheter. Vi bruker metaforen til et tre for å fokusere på ferdigheter, håp og drømmer for fremtiden. Deltakerne tegner sitt eget tre som er et bilde på livet, underveis deler de sin historie med gruppen de er en del av. Programmet må tilpasses konteksten det foregår i og det spres ofte over to dager.

Denne tilnærmingen ble først publisert av Anne Hope og Sally Timmel i 1984 før en tilpasset versjon ble utviklet av Ncazelo Ncube og David Denborough for barn som bor i krigssoner.

Jacaranda-programmet

Jacaranda-programmet er et kulturelt tilpasset program for barn som er berørt av krig, væpnet konflikt og kroniske traumer. Her brukes historiefortelling, medfølelse og lek i en helbredende prosess.

Dem som leder programmet får spesialisert opplæring og veiledning.

Traumeinformert lærerutdanning

For barn som påvirkes av krig og ekstremt stress kan utdanning bli svært utfordrende, og deres oppførsel kan oppleves som vanskelig av lærere. Å utdanne lærere i  «trauma-informed care» (TIC) kan bidra til å støtte barnas evne til å dra nytte av sin utdanning. TIC bygger på tre pilarer: Relasjon og tilstedeværelse, sikkerhet og affektregulering. Opplæringen her er basert på nevrobiologi og fokuserer på å hjelpe barn med å takle emosjonell dysregulering. Opplæringen her vektlegger Toleransens vindu som et sentralt verktøy.

Skoler

I samfunn herjet av krig arbeider vi for å sikre at barn får tilbake tilgangen til utdanning. Dette gjør vi ved å bygge om eller finne alternative skoletilbud. Skolen gir en rutine og et trygt sted for barn å lære, vokse og drømme om en bedre fremdig.

Næringsrik mat

Vi er dedikert til å sikre sunne måltider til barn og familier, slik at de kan vokse og trives fysisk og emosjonelt. Barn trenger riktig ernæring, men dette er komplisert i krigssoner.

Fellesskapsbyggende arrangementer

Novi organiserer og arrangerer sport, teater og sosiale arrangementer for å samle sammen lokalsamfunn som er berørt av krig og konflikt. Dette styrker båndet mellom familier, trygge voksne og sosiale nettverk, reduserer risikoen for psykiske lidelser og fremmer sunn sosial funksjon. Tilhørighet er nøkkelen til å redusere de negative effektene av krig på barn.

Unge fredsbyggeres klubb

Vi etablerer klubber for unge fredsbyggere for å hjelpe krigsrammede ungdommer i alderen 12-16 år med å gjenvinne følelsen av selvtillit. Vi lærer dem praktiske ferdigheter som økonomistyring, problemløsing og lederskap.

Powered by Cornerstone